دانلود آلبوم موسیقی آذربایجان

اشتراک گذاری

خواننده :

عالم قاسم اف


توجه : سرویس استریم موسیقی موزیک آنلاین ویژه اندروید راه اندازی شد! همینک دانلود کنید!

آلبوم : موسیقی آذربایجان
خواننده : عالم قاسم اف
قطعات :
گلدی بهار
حیدر بابا
ناله تار
گل آلیم سنی
آواز سه گاه
شوشه اولدوز لری
قره گیله
اوره هیم
وطن مولکو
ولی جیران
بالا بالا گل
اَیلن اَیلن
کور اوقلی
آواز ماهور
رنگ سه گاه

عالم قاسم اف

عالم قاسم اف

عالم قاسم اف

عالم قاسم اف

عالم قاسم اف

عالم قاسم اف

عالم قاسم اف

عالم قاسم اف

عالم قاسم اف

عالم قاسم اف

عالم قاسم اف

عالم قاسم اف

عالم قاسم اف

عالم قاسم اف

عالم قاسم اف