دانلود آلبوم سمت دور سوی آه

اشتراک گذاری

خواننده :

امیر صادقین

علی قمصری

آهنگساز :

علی قمصری


توجه : سرویس استریم موسیقی موزیک آنلاین ویژه اندروید راه اندازی شد! همینک دانلود کنید!
آلبوم سمت دور سوی آه امیر صادقین علی قمصری دانلود آلبوم سمت دور سوی آه قطعات آلبوم سمت دور سوی آه سمت دور سوی آه آواز نگاه چشم تو خواب می رود در دل من پروانه هیچستان اتفاق مرا با خاک می سنجی خواننده امیر صادقین آهنگ ساز علی قمصری نوازندگان علی قمصری، زکریا یوسفی، حسین رضایی نیا، پژمان حدادی، مصباح قمصری، سیاوش روشن، پاشا هنجنی، پویا سرایی‌، سامان صمیمی، شروین مهاجر، آتنا اشتیاقی، پریسا پیرزاده، امین غفاری، میثم مروستی، علی جعفری پویان ترانه سرا سید مهدی موسوی، هوشنگ ابتهاج (ه.ا.سایه)، مولانا، سهراب سپهری، حسین منزوی آلبوم سمت دور سوی آه امیر صادقین علی قمصری دانلود آلبوم سمت دور سوی آه قطعات آلبوم سمت دور سوی آه سمت دور سوی آه آواز نگاه چشم تو خواب می رود در دل من پروانه هیچستان اتفاق مرا با خاک می سنجی خواننده امیر صادقین آهنگ ساز علی قمصری نوازندگان علی قمصری، زکریا یوسفی، حسین رضایی نیا، پژمان حدادی، مصباح قمصری، سیاوش روشن، پاشا هنجنی، پویا سرایی‌، سامان صمیمی، شروین مهاجر، آتنا اشتیاقی، پریسا پیرزاده، امین غفاری، میثم مروستی، علی جعفری پویان ترانه سرا سید مهدی موسوی، هوشنگ ابتهاج (ه.ا.سایه)، مولانا، سهراب سپهری، حسین منزوی آلبوم سمت دور سوی آه امیر صادقین علی قمصری دانلود آلبوم سمت دور سوی آه قطعات آلبوم سمت دور سوی آه سمت دور سوی آه آواز نگاه چشم تو خواب می رود در دل من پروانه هیچستان اتفاق مرا با خاک می سنجی خواننده امیر صادقین آهنگ ساز علی قمصری نوازندگان علی قمصری، زکریا یوسفی، حسین رضایی نیا، پژمان حدادی، مصباح قمصری، سیاوش روشن، پاشا هنجنی، پویا سرایی‌، سامان صمیمی، شروین مهاجر، آتنا اشتیاقی، پریسا پیرزاده، امین غفاری، میثم مروستی، علی جعفری پویان ترانه سرا سید مهدی موسوی، هوشنگ ابتهاج (ه.ا.سایه)، مولانا، سهراب سپهری، حسین منزوی آلبوم سمت دور سوی آه امیر صادقین علی قمصری دانلود آلبوم سمت دور سوی آه قطعات آلبوم سمت دور سوی آه سمت دور سوی آه آواز نگاه چشم تو خواب می رود در دل من پروانه هیچستان اتفاق مرا با خاک می سنجی خواننده امیر صادقین آهنگ ساز علی قمصری نوازندگان علی قمصری، زکریا یوسفی، حسین رضایی نیا، پژمان حدادی، مصباح قمصری، سیاوش روشن، پاشا هنجنی، پویا سرایی‌، سامان صمیمی، شروین مهاجر، آتنا اشتیاقی، پریسا پیرزاده، امین غفاری، میثم مروستی، علی جعفری پویان ترانه سرا سید مهدی موسوی، هوشنگ ابتهاج (ه.ا.سایه)، مولانا، سهراب سپهری، حسین منزوی آلبوم سمت دور سوی آه امیر صادقین علی قمصری دانلود آلبوم سمت دور سوی آه قطعات آلبوم سمت دور سوی آه سمت دور سوی آه آواز نگاه چشم تو خواب می رود در دل من پروانه هیچستان اتفاق مرا با خاک می سنجی خواننده امیر صادقین آهنگ ساز علی قمصری نوازندگان علی قمصری، زکریا یوسفی، حسین رضایی نیا، پژمان حدادی، مصباح قمصری، سیاوش روشن، پاشا هنجنی، پویا سرایی‌، سامان صمیمی، شروین مهاجر، آتنا اشتیاقی، پریسا پیرزاده، امین غفاری، میثم مروستی، علی جعفری پویان ترانه سرا سید مهدی موسوی، هوشنگ ابتهاج (ه.ا.سایه)، مولانا، سهراب سپهری، حسین منزوی آلبوم سمت دور سوی آه امیر صادقین علی قمصری دانلود آلبوم سمت دور سوی آه قطعات آلبوم سمت دور سوی آه سمت دور سوی آه آواز نگاه چشم تو خواب می رود در دل من پروانه هیچستان اتفاق مرا با خاک می سنجی خواننده امیر صادقین آهنگ ساز علی قمصری نوازندگان علی قمصری، زکریا یوسفی، حسین رضایی نیا، پژمان حدادی، مصباح قمصری، سیاوش روشن، پاشا هنجنی، پویا سرایی‌، سامان صمیمی، شروین مهاجر، آتنا اشتیاقی، پریسا پیرزاده، امین غفاری، میثم مروستی، علی جعفری پویان ترانه سرا سید مهدی موسوی، هوشنگ ابتهاج (ه.ا.سایه)، مولانا، سهراب سپهری، حسین منزوی آلبوم سمت دور سوی آه امیر صادقین علی قمصری دانلود آلبوم سمت دور سوی آه قطعات آلبوم سمت دور سوی آه سمت دور سوی آه آواز نگاه چشم تو خواب می رود در دل من پروانه هیچستان اتفاق مرا با خاک می سنجی خواننده امیر صادقین آهنگ ساز علی قمصری نوازندگان علی قمصری، زکریا یوسفی، حسین رضایی نیا، پژمان حدادی، مصباح قمصری، سیاوش روشن، پاشا هنجنی، پویا سرایی‌، سامان صمیمی، شروین مهاجر، آتنا اشتیاقی، پریسا پیرزاده، امین غفاری، میثم مروستی، علی جعفری پویان ترانه سرا سید مهدی موسوی، هوشنگ ابتهاج (ه.ا.سایه)، مولانا، سهراب سپهری، حسین منزوی آلبوم سمت دور سوی آه امیر صادقین علی قمصری دانلود آلبوم سمت دور سوی آه قطعات آلبوم سمت دور سوی آه سمت دور سوی آه آواز نگاه چشم تو خواب می رود در دل من پروانه هیچستان اتفاق مرا با خاک می سنجی خواننده امیر صادقین آهنگ ساز علی قمصری نوازندگان علی قمصری، زکریا یوسفی، حسین رضایی نیا، پژمان حدادی، مصباح قمصری، سیاوش روشن، پاشا هنجنی، پویا سرایی‌، سامان صمیمی، شروین مهاجر، آتنا اشتیاقی، پریسا پیرزاده، امین غفاری، میثم مروستی، علی جعفری پویان ترانه سرا سید مهدی موسوی، هوشنگ ابتهاج (ه.ا.سایه)، مولانا، سهراب سپهری، حسین منزوی آلبوم سمت دور سوی آه امیر صادقین علی قمصری دانلود آلبوم سمت دور سوی آه قطعات آلبوم سمت دور سوی آه سمت دور سوی آه آواز نگاه چشم تو خواب می رود در دل من پروانه هیچستان اتفاق مرا با خاک می سنجی خواننده امیر صادقین آهنگ ساز علی قمصری نوازندگان علی قمصری، زکریا یوسفی، حسین رضایی نیا، پژمان حدادی، مصباح قمصری، سیاوش روشن، پاشا هنجنی، پویا سرایی‌، سامان صمیمی، شروین مهاجر، آتنا اشتیاقی، پریسا پیرزاده، امین غفاری، میثم مروستی، علی جعفری پویان ترانه سرا سید مهدی موسوی، هوشنگ ابتهاج (ه.ا.سایه)، مولانا، سهراب سپهری، حسین منزوی


خواننده