دانلود آلبوم سایه کمر

اشتراک گذاری

اثری از :

گروه کر فیلارمونیک ایران


توجه : سرویس استریم موسیقی موزیک آنلاین ویژه اندروید راه اندازی شد! همینک دانلود کنید!

آلبوم : سایه کمر
کاری از گروه کر فیلارمونیک ایران
سرپرست گروه : علیرضا شفقی نژاد

قطعات :

امان گل
هی یار
کراس چرمی
لاچین
لیلامه
رنگآهنگ
پاچه لیلی ، هی یار
پاچه لیلی
رشید خان
صبا به یارم
سر کتل
سایه کمر
تو بیو
درنه جان ، عزیز جون
دختر بویر احمدی

گروه کر فیلارمونیک ایران
​علیرضا شفقی نژاد

گروه کر فیلارمونیک ایران
​علیرضا شفقی نژاد

گروه کر فیلارمونیک ایران
​علیرضا شفقی نژاد

گروه کر فیلارمونیک ایران
​علیرضا شفقی نژاد

گروه کر فیلارمونیک ایران
​علیرضا شفقی نژاد

گروه کر فیلارمونیک ایران
​علیرضا شفقی نژاد

گروه کر فیلارمونیک ایران
​علیرضا شفقی نژاد

گروه کر فیلارمونیک ایران
​علیرضا شفقی نژاد

گروه کر فیلارمونیک ایران
​علیرضا شفقی نژاد

گروه کر فیلارمونیک ایران
​علیرضا شفقی نژاد

گروه کر فیلارمونیک ایران
​علیرضا شفقی نژاد

گروه کر فیلارمونیک ایران
​علیرضا شفقی نژاد

گروه کر فیلارمونیک ایران
​علیرضا شفقی نژاد

گروه کر فیلارمونیک ایران
​علیرضا شفقی نژاد

گروه کر فیلارمونیک ایران
علیرضا شفقی نژاد