دانلود آلبوم عکس زمستونی تهران

اشتراک گذاری

خواننده :

کامران تفتی


توجه : سرویس استریم موسیقی موزیک آنلاین ویژه اندروید راه اندازی شد! همینک دانلود کنید!
آلبوم عکس زمستونی تهران کامران تفتی قطعات آلبوم عکس زمستونی تهران پرواز روی بام تهران عاشقای جهان عکس زمستونی تهران آبروداری کن بارونم نتونست مشت مشغول مردنت بودی یادگاری بی تو خواب دیدم آخرین دیدار آهنگ پرواز روی بام تهران کامران تفتی دانلود آهنگ پرواز روی بام تهران میترسم از تاریک روشنها از قبلو بعد گریه ی زنها از زندگی با هم ولی تنها از بدرقه تا راه آهنها از شوقه غمگینه رسیدنها از دوستت دارم شنیدنها از هر چه با من هست میترسم میترسم از چای مانده رویه میز او از آرزوهای عزیز او از اسم روی سینه ریز او از ریتمه موزیکه مریضه او از ریتمه موزیکه مریضه او از هر چه با من هست میترسم میترسم من میشناسم مثله غم او را انگیزه ی آن چشمو ابرو را آن خنده های ماجراجو را آن تخته خواب مست آن بو را گم کرده بودم آن خیابان را پرواز رویه بام تهران را بغضه کنار سید خندان را قرضه قراره چای و قلیان را آن موی بی رحم پریشان را آن مویه بی رحم پریشان را من میروم من میروم پیدا کنم آن را من میشناسم مثه غم او را انگیزه ی آن چشم و ابرو را آن خنده های ماجراجو را آن تخت خواب مست آن بو را گم کرده بودم آن خیابان را پرواز روی بام تهران را بغضه کنار سید خندان را قرض قرار چای و قلیان را آن موی بی رحم پریشان را آن موی بی رحم پریشان را من میروم من میروم پیدا کنم آن را میروم آلبوم عکس زمستونی تهران کامران تفتی قطعات آلبوم عکس زمستونی تهران پرواز روی بام تهران عاشقای جهان عکس زمستونی تهران آبروداری کن بارونم نتونست مشت مشغول مردنت بودی یادگاری بی تو خواب دیدم آخرین دیدار آلبوم عکس زمستونی تهران کامران تفتی قطعات آلبوم عکس زمستونی تهران پرواز روی بام تهران عاشقای جهان عکس زمستونی تهران آبروداری کن بارونم نتونست مشت مشغول مردنت بودی یادگاری بی تو خواب دیدم آخرین دیدار آلبوم عکس زمستونی تهران کامران تفتی قطعات آلبوم عکس زمستونی تهران پرواز روی بام تهران عاشقای جهان عکس زمستونی تهران آبروداری کن بارونم نتونست مشت مشغول مردنت بودی یادگاری بی تو خواب دیدم آخرین دیدار آلبوم عکس زمستونی تهران کامران تفتی قطعات آلبوم عکس زمستونی تهران پرواز روی بام تهران عاشقای جهان عکس زمستونی تهران آبروداری کن بارونم نتونست مشت مشغول مردنت بودی یادگاری بی تو خواب دیدم آخرین دیدار آلبوم عکس زمستونی تهران کامران تفتی قطعات آلبوم عکس زمستونی تهران پرواز روی بام تهران عاشقای جهان عکس زمستونی تهران آبروداری کن بارونم نتونست مشت مشغول مردنت بودی یادگاری بی تو خواب دیدم آخرین دیدار آلبوم عکس زمستونی تهران کامران تفتی قطعات آلبوم عکس زمستونی تهران پرواز روی بام تهران عاشقای جهان عکس زمستونی تهران آبروداری کن بارونم نتونست مشت مشغول مردنت بودی یادگاری بی تو خواب دیدم آخرین دیدار آلبوم عکس زمستونی تهران کامران تفتی قطعات آلبوم عکس زمستونی تهران پرواز روی بام تهران عاشقای جهان عکس زمستونی تهران آبروداری کن بارونم نتونست مشت مشغول مردنت بودی یادگاری بی تو خواب دیدم آخرین دیدار آلبوم عکس زمستونی تهران کامران تفتی قطعات آلبوم عکس زمستونی تهران پرواز روی بام تهران عاشقای جهان عکس زمستونی تهران آبروداری کن بارونم نتونست مشت مشغول مردنت بودی یادگاری بی تو خواب دیدم آخرین دیدار آلبوم عکس زمستونی تهران کامران تفتی قطعات آلبوم عکس زمستونی تهران پرواز روی بام تهران عاشقای جهان عکس زمستونی تهران آبروداری کن بارونم نتونست مشت مشغول مردنت بودی یادگاری بی تو خواب دیدم آخرین دیدار آلبوم عکس زمستونی تهران کامران تفتی قطعات آلبوم عکس زمستونی تهران پرواز روی بام تهران عاشقای جهان عکس زمستونی تهران آبروداری کن بارونم نتونست مشت مشغول مردنت بودی یادگاری بی تو خواب دیدم آخرین دیدار