دانلود آلبوم غروبا

اشتراک گذاری

خواننده :

مجید بابایی

ترانه سرا :

آذر سماواتی

شبنم حکیم هاشمی

داود رحمت الهی

المیرا بهشتی

نرگس جعفری

افشین سیاهپوش

آهنگساز :

حامد فولاد قلم

حمید عرفان

انوشیروان تقوی

افشین سیاهپوش

تنظیم کننده :

حامد فولاد قلم


توجه : سرویس استریم موسیقی موزیک آنلاین ویژه اندروید راه اندازی شد! همینک دانلود کنید!

آلبوم غروبا
خواننده مجید بابایی
ترانه سرایان نرگس جعفری ، المیرا بهشتی ، داود رحمت الهی ، افشین سیاه پوش ، شبنم حکیم هاشمی ، آذر سماواتی
آهنگساز انوشیروان تقوی ، حمید عرفان ، افشین سیاه پوش ، حامد فولاد قلم
تنظیم کننده حامد فولاد قلم
اشاره کن
دلخوشی
تنهام بزار
غروبا
معجزه
گریه امونم نمیده
عاشق کشی
هوامو داشته باش
تنگه دلم
مجید بابایی

آلبوم غروبا
خواننده مجید بابایی
ترانه سرایان نرگس جعفری ، المیرا بهشتی ، داود رحمت الهی ، افشین سیاه پوش ، شبنم حکیم هاشمی ، آذر سماواتی
آهنگساز انوشیروان تقوی ، حمید عرفان ، افشین سیاه پوش ، حامد فولاد قلم
تنظیم کننده حامد فولاد قلم

​آلبوم غروبا
خواننده مجید بابایی
ترانه سرایان نرگس جعفری ، المیرا بهشتی ، داود رحمت الهی ، افشین سیاه پوش ، شبنم حکیم هاشمی ، آذر سماواتی
آهنگساز انوشیروان تقوی ، حمید عرفان ، افشین سیاه پوش ، حامد فولاد قلم
تنظیم کننده حامد فولاد قلم
 


آلبوم غروبا
خواننده مجید بابایی
ترانه سرایان نرگس جعفری ، المیرا بهشتی ، داود رحمت الهی ، افشین سیاه پوش ، شبنم حکیم هاشمی ، آذر سماواتی
آهنگساز انوشیروان تقوی ، حمید عرفان ، افشین سیاه پوش ، حامد فولاد قلم
تنظیم کننده حامد فولاد قلم
 


آلبوم غروبا
خواننده مجید بابایی
ترانه سرایان نرگس جعفری ، المیرا بهشتی ، داود رحمت الهی ، افشین سیاه پوش ، شبنم حکیم هاشمی ، آذر سماواتی
آهنگساز انوشیروان تقوی ، حمید عرفان ، افشین سیاه پوش ، حامد فولاد قلم
تنظیم کننده حامد فولاد قلم
 


آلبوم غروبا
خواننده مجید بابایی
ترانه سرایان نرگس جعفری ، المیرا بهشتی ، داود رحمت الهی ، افشین سیاه پوش ، شبنم حکیم هاشمی ، آذر سماواتی
آهنگساز انوشیروان تقوی ، حمید عرفان ، افشین سیاه پوش ، حامد فولاد قلم
تنظیم کننده حامد فولاد قلم
 


آلبوم غروبا
خواننده مجید بابایی
ترانه سرایان نرگس جعفری ، المیرا بهشتی ، داود رحمت الهی ، افشین سیاه پوش ، شبنم حکیم هاشمی ، آذر سماواتی
آهنگساز انوشیروان تقوی ، حمید عرفان ، افشین سیاه پوش ، حامد فولاد قلم
تنظیم کننده حامد فولاد قلم
 


آلبوم غروبا
خواننده مجید بابایی
ترانه سرایان نرگس جعفری ، المیرا بهشتی ، داود رحمت الهی ، افشین سیاه پوش ، شبنم حکیم هاشمی ، آذر سماواتی
آهنگساز انوشیروان تقوی ، حمید عرفان ، افشین سیاه پوش ، حامد فولاد قلم
تنظیم کننده حامد فولاد قلم
 


آلبوم غروبا
خواننده مجید بابایی
ترانه سرایان نرگس جعفری ، المیرا بهشتی ، داود رحمت الهی ، افشین سیاه پوش ، شبنم حکیم هاشمی ، آذر سماواتی
آهنگساز انوشیروان تقوی ، حمید عرفان ، افشین سیاه پوش ، حامد فولاد قلم
تنظیم کننده حامد فولاد قلم
 


آلبوم غروبا
خواننده مجید بابایی
ترانه سرایان نرگس جعفری ، المیرا بهشتی ، داود رحمت الهی ، افشین سیاه پوش ، شبنم حکیم هاشمی ، آذر سماواتی
آهنگساز انوشیروان تقوی ، حمید عرفان ، افشین سیاه پوش ، حامد فولاد قلم
تنظیم کننده حامد فولاد قلم