دانلود آلبوم خارج از تصور

اشتراک گذاری

خواننده :

پویا نیک پور

آهنگساز :

پویا نیک پور


توجه : سرویس استریم موسیقی موزیک آنلاین ویژه اندروید راه اندازی شد! همینک دانلود کنید!
تا بودی زندگیم از خنده های تو تا بودی لحظه هام از عطر تو پر بود نمی دونستم اینجوری تموم میشه تهِ این قصه خارج از تصور بود پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور قطعات امروز و دیروز مثل روز اول رد پا رابطه مکث تنهایی وقتی میخندی خارج از تصور (همخوان: رضا صادقی) تقویم تکراری فرشته من تا بودی زندگیم از خنده های تو تا بودی لحظه هام از عطر تو پر بود نمی دونستم اینجوری تموم میشه تهِ این قصه خارج از تصور بود پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور قطعات امروز و دیروز مثل روز اول رد پا رابطه مکث تنهایی وقتی میخندی خارج از تصور (همخوان: رضا صادقی) تقویم تکراری فرشته من تا بودی زندگیم از خنده های تو تا بودی لحظه هام از عطر تو پر بود نمی دونستم اینجوری تموم میشه تهِ این قصه خارج از تصور بود پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور قطعات امروز و دیروز مثل روز اول رد پا رابطه مکث تنهایی وقتی میخندی خارج از تصور (همخوان: رضا صادقی) تقویم تکراری فرشته من آلبوم خارج از تصور دیروز امروز پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور دیروز امروز پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور دیروز امروز پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور دیروز امروز پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور مثل روز اول پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور مثل روز اول پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور مثل روز اول پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور مثل روز اول پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور رد پا پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور رد پا پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور رد پا پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور رد پا پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور رابطه پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور رابطه پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور رابطه پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور رابطه پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور مکث پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور مکث پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور مکث پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور مکث پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور تنهایی پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور تنهایی پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور تنهایی پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور تنهایی پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور وقتی میخندی پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور وقتی میخندی پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور وقتی میخندی پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور وقتی میخندی پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور خارج از تصور پویا نیک پور - رضا صادقی آلبوم خارج از تصور خارج از تصور- رضا صادقی پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور خارج از تصور- رضا صادقی پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور خارج از تصور- رضا صادقی پویا نیک پور به عکست خیره میشم بلکه آروم شم تو بی اینکه بخوای دنیای من بودی داره با گریه قسمت میشه تنهایی چی میشد چند روزی جای من بودی تا بودی زندگیم از خنده های تو تا بودی لحظه هام از عطر تو پر بود نمیدونستم اینجوری تموم میشه ته این قصه خارج از تصور بود ته این قصه دنیامو بهم ریخت ، ته این قصه رویای منو کشت تو دل کندی و من راهی ندارم ، بجز کوبیدن دیوار با مشت تو میدونی چقد از دوری دلتنگم تو تنهایی مو خیلی وقته حس کردی به عکست خیره میشک بلکه آروم شم به عکست خیره میشم بلکه برگردی هنوز از چشم تو دنیامو میبینم شبیه قاب عکسام از تو لبریزم شاید دلواپس گلدونامون باشی نباش ، تا وقتی که من اشک میریزم کنارت وقتی بودم دنیا با من بود تو نیستی چیزی جز کابوس با من نیست تو که تنهام گذاشتی تازه فهمیدم ته این قصه ی تاریک روشن نیست آلبوم خارج از تصور تقویم تکراری پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور تقویم تکراری پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور تقویم تکراری پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور تقویم تکراری پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور فرشته ی من پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور فرشته ی من پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور فرشته ی من پویا نیک پور آلبوم خارج از تصور فرشته ی من پویا نیک پور