دانلود آلبوم تاریخ عشق

اشتراک گذاری

خواننده :

سعید جعفری


توجه : سرویس استریم موسیقی موزیک آنلاین ویژه اندروید راه اندازی شد! همینک دانلود کنید!

خواننده سعید جعفری آهنگ ساز میثم جمشیدپور تنظیم کننده میثم جمشیدپور نوازندگان پیام طونی، میثم جمشیدپور، امیرحسین مختاری، میثاق مهرپور، میلاد نودست، فرزاد کبیری، بابک یوسفی، بهنام حکیم، بهنام جهانگیری ترانه سرا حسام حسینی، فرناز فامیلی، آناهیتا مستاجران، زهرا پرهیزگار، پیمان یار احمدی

آلبوم تاریخ عشق قطعات آلبوم تاریخ عشق من عاشق تو میشم آخر خط احساس چشمای تو فراموشم نکن معذرت میخوام شبیه پائیز تاریخ عشق عشقم تو هستی خدایا تو عشق منی دل تو دلم نیست خواننده سعید جعفری آهنگ ساز میثم جمشیدپور تنظیم کننده میثم جمشیدپور نوازندگان پیام طونی، میثم جمشیدپور، امیرحسین مختاری، میثاق مهرپور، میلاد نودست، فرزاد کبیری، بابک یوسفی، بهنام حکیم، بهنام جهانگیری ترانه سرا حسام حسینی، فرناز فامیلی، آناهیتا مستاجران، زهرا پرهیزگار، پیمان یار احمدی آلبوم تاریخ عشق قطعات آلبوم تاریخ عشق من عاشق تو میشم آخر خط احساس چشمای تو فراموشم نکن معذرت میخوام شبیه پائیز تاریخ عشق عشقم تو هستی خدایا تو عشق منی دل تو دلم نیست خواننده سعید جعفری آهنگ ساز میثم جمشیدپور تنظیم کننده میثم جمشیدپور نوازندگان پیام طونی، میثم جمشیدپور، امیرحسین مختاری، میثاق مهرپور، میلاد نودست، فرزاد کبیری، بابک یوسفی، بهنام حکیم، بهنام جهانگیری ترانه سرا حسام حسینی، فرناز فامیلی، آناهیتا مستاجران، زهرا پرهیزگار، پیمان یار احمدی آلبوم تاریخ عشق قطعات آلبوم تاریخ عشق من عاشق تو میشم آخر خط احساس چشمای تو فراموشم نکن معذرت میخوام شبیه پائیز تاریخ عشق عشقم تو هستی خدایا تو عشق منی دل تو دلم نیست خواننده سعید جعفری آهنگ ساز میثم جمشیدپور تنظیم کننده میثم جمشیدپور نوازندگان پیام طونی، میثم جمشیدپور، امیرحسین مختاری، میثاق مهرپور، میلاد نودست، فرزاد کبیری، بابک یوسفی، بهنام حکیم، بهنام جهانگیری ترانه سرا حسام حسینی، فرناز فامیلی، آناهیتا مستاجران، زهرا پرهیزگار، پیمان یار احمدی آلبوم تاریخ عشق قطعات آلبوم تاریخ عشق من عاشق تو میشم آخر خط احساس چشمای تو فراموشم نکن معذرت میخوام شبیه پائیز تاریخ عشق عشقم تو هستی خدایا تو عشق منی دل تو دلم نیست خواننده سعید جعفری آهنگ ساز میثم جمشیدپور تنظیم کننده میثم جمشیدپور نوازندگان پیام طونی، میثم جمشیدپور، امیرحسین مختاری، میثاق مهرپور، میلاد نودست، فرزاد کبیری، بابک یوسفی، بهنام حکیم، بهنام جهانگیری ترانه سرا حسام حسینی، فرناز فامیلی، آناهیتا مستاجران، زهرا پرهیزگار، پیمان یار احمدی آلبوم تاریخ عشق قطعات آلبوم تاریخ عشق من عاشق تو میشم آخر خط احساس چشمای تو فراموشم نکن معذرت میخوام شبیه پائیز تاریخ عشق عشقم تو هستی خدایا تو عشق منی دل تو دلم نیست خواننده سعید جعفری آهنگ ساز میثم جمشیدپور تنظیم کننده میثم جمشیدپور نوازندگان پیام طونی، میثم جمشیدپور، امیرحسین مختاری، میثاق مهرپور، میلاد نودست، فرزاد کبیری، بابک یوسفی، بهنام حکیم، بهنام جهانگیری ترانه سرا حسام حسینی، فرناز فامیلی، آناهیتا مستاجران، زهرا پرهیزگار، پیمان یار احمدی آلبوم تاریخ عشق قطعات آلبوم تاریخ عشق من عاشق تو میشم آخر خط احساس چشمای تو فراموشم نکن معذرت میخوام شبیه پائیز تاریخ عشق عشقم تو هستی خدایا تو عشق منی دل تو دلم نیست خواننده سعید جعفری آهنگ ساز میثم جمشیدپور تنظیم کننده میثم جمشیدپور نوازندگان پیام طونی، میثم جمشیدپور، امیرحسین مختاری، میثاق مهرپور، میلاد نودست، فرزاد کبیری، بابک یوسفی، بهنام حکیم، بهنام جهانگیری ترانه سرا حسام حسینی، فرناز فامیلی، آناهیتا مستاجران، زهرا پرهیزگار، پیمان یار احمدی آلبوم تاریخ عشق قطعات آلبوم تاریخ عشق من عاشق تو میشم آخر خط احساس چشمای تو فراموشم نکن معذرت میخوام شبیه پائیز تاریخ عشق عشقم تو هستی خدایا تو عشق منی دل تو دلم نیست خواننده سعید جعفری آهنگ ساز میثم جمشیدپور تنظیم کننده میثم جمشیدپور نوازندگان پیام طونی، میثم جمشیدپور، امیرحسین مختاری، میثاق مهرپور، میلاد نودست، فرزاد کبیری، بابک یوسفی، بهنام حکیم، بهنام جهانگیری ترانه سرا حسام حسینی، فرناز فامیلی، آناهیتا مستاجران، زهرا پرهیزگار، پیمان یار احمدی آلبوم تاریخ عشق قطعات آلبوم تاریخ عشق من عاشق تو میشم آخر خط احساس چشمای تو فراموشم نکن معذرت میخوام شبیه پائیز تاریخ عشق عشقم تو هستی خدایا تو عشق منی دل تو دلم نیست خواننده سعید جعفری آهنگ ساز میثم جمشیدپور تنظیم کننده میثم جمشیدپور نوازندگان پیام طونی، میثم جمشیدپور، امیرحسین مختاری، میثاق مهرپور، میلاد نودست، فرزاد کبیری، بابک یوسفی، بهنام حکیم، بهنام جهانگیری ترانه سرا حسام حسینی، فرناز فامیلی، آناهیتا مستاجران، زهرا پرهیزگار، پیمان یار احمدی آلبوم تاریخ عشق قطعات آلبوم تاریخ عشق من عاشق تو میشم آخر خط احساس چشمای تو فراموشم نکن معذرت میخوام شبیه پائیز تاریخ عشق عشقم تو هستی خدایا تو عشق منی دل تو دلم نیست خواننده سعید جعفری آهنگ ساز میثم جمشیدپور تنظیم کننده میثم جمشیدپور نوازندگان پیام طونی، میثم جمشیدپور، امیرحسین مختاری، میثاق مهرپور، میلاد نودست، فرزاد کبیری، بابک یوسفی، بهنام حکیم، بهنام جهانگیری ترانه سرا حسام حسینی، فرناز فامیلی، آناهیتا مستاجران، زهرا پرهیزگار، پیمان یار احمدی آلبوم تاریخ عشق قطعات آلبوم تاریخ عشق من عاشق تو میشم آخر خط احساس چشمای تو فراموشم نکن معذرت میخوام شبیه پائیز تاریخ عشق عشقم تو هستی خدایا تو عشق منی دل تو دلم نیست خواننده سعید جعفری آهنگ ساز میثم جمشیدپور تنظیم کننده میثم جمشیدپور نوازندگان پیام طونی، میثم جمشیدپور، امیرحسین مختاری، میثاق مهرپور، میلاد نودست، فرزاد کبیری، بابک یوسفی، بهنام حکیم، بهنام جهانگیری ترانه سرا حسام حسینی، فرناز فامیلی، آناهیتا مستاجران، زهرا پرهیزگار، پیمان یار احمدی آلبوم تاریخ عشق قطعات آلبوم تاریخ عشق من عاشق تو میشم آخر خط احساس چشمای تو فراموشم نکن معذرت میخوام شبیه پائیز تاریخ عشق عشقم تو هستی خدایا تو عشق منی دل تو دلم نیست خواننده سعید جعفری آهنگ ساز میثم جمشیدپور تنظیم کننده میثم جمشیدپور نوازندگان پیام طونی، میثم جمشیدپور، امیرحسین مختاری، میثاق مهرپور، میلاد نودست، فرزاد کبیری، بابک یوسفی، بهنام حکیم، بهنام جهانگیری ترانه سرا حسام حسینی، فرناز فامیلی، آناهیتا مستاجران، زهرا پرهیزگار، پیمان یار احمدی آلبوم تاریخ عشق قطعات آلبوم تاریخ عشق من عاشق تو میشم آخر خط احساس چشمای تو فراموشم نکن معذرت میخوام شبیه پائیز تاریخ عشق عشقم تو هستی خدایا تو عشق منی دل تو دلم نیست خواننده سعید جعفری آهنگ ساز میثم جمشیدپور تنظیم کننده میثم جمشیدپور نوازندگان پیام طونی، میثم جمشیدپور، امیرحسین مختاری، میثاق مهرپور، میلاد نودست، فرزاد کبیری، بابک یوسفی، بهنام حکیم، بهنام جهانگیری ترانه سرا حسام حسینی، فرناز فامیلی، آناهیتا مستاجران، زهرا پرهیزگار، پیمان یار احمدی


خواننده