دانلود آلبوم رقصانه

اشتراک گذاری

خواننده :

شهرام ناظری


توجه : سرویس استریم موسیقی موزیک آنلاین ویژه اندروید راه اندازی شد! همینک دانلود کنید!
آلبوم رقصانه خواننده شهرام ناظری آهنگساز حسین پرنیا قطعات رقص بر پرده گران کردن ما گوش شماییم شما تن زده تا کی رقص از خیال تو آموزم مست و دیوانه ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده غزل عاشق و کف زنان آلبوم رقصانه خواننده شهرام ناظری آهنگساز حسین پرنیا قطعات رقص بر پرده گران کردن ما گوش شماییم شما تن زده تا کی رقص از خیال تو آموزم مست و دیوانه ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده غزل عاشق و کف زنان آلبوم رقصانه خواننده شهرام ناظری آهنگساز حسین پرنیا قطعات رقص بر پرده گران کردن ما گوش شماییم شما تن زده تا کی رقص از خیال تو آموزم مست و دیوانه ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده غزل عاشق و کف زنان آلبوم رقصانه خواننده شهرام ناظری آهنگساز حسین پرنیا قطعات رقص بر پرده گران کردن ما گوش شماییم شما تن زده تا کی رقص از خیال تو آموزم مست و دیوانه ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده غزل عاشق و کف زنان آلبوم رقصانه شهرام ناظری رقص بر پرده گران کردن آلبوم رقصانه شهرام ناظری رقص بر پرده گران کردن آلبوم رقصانه شهرام ناظری رقص بر پرده گران کردن آلبوم رقصانه شهرام ناظری رقص بر پرده گران کردن آلبوم رقصانه شهرام ناظری ما گوش شماییم شما تن زده تا کی آلبوم رقصانه شهرام ناظری ما گوش شماییم شما تن زده تا کی آلبوم رقصانه شهرام ناظری ما گوش شماییم شما تن زده تا کی آلبوم رقصانه شهرام ناظری ما گوش شماییم شما تن زده تا کی آلبوم رقصانه شهرام ناظری رقص از خیال تو آموزم آلبوم رقصانه شهرام ناظری رقص از خیال تو آموزم آلبوم رقصانه شهرام ناظری رقص از خیال تو آموزم آلبوم رقصانه شهرام ناظری رقص از خیال تو آموزم آلبوم رقصانه شهرام ناظری مست و دیوانه آلبوم رقصانه شهرام ناظری مست و دیوانه آلبوم رقصانه شهرام ناظری مست و دیوانه آلبوم رقصانه شهرام ناظری مست و دیوانه آلبوم رقصانه شهرام ناظری ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده آلبوم رقصانه شهرام ناظری ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده آلبوم رقصانه شهرام ناظری ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده آلبوم رقصانه شهرام ناظری ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده ای هر چه بیندیشی در خاطر تو آید بر بنده همان لحظه آن چیز گذر کرده از شیوه و ناز تو مشغول شده جانم مکر تو به پنهانی خود کار دگر کرده بر یاد لب تو نی هر روز بنالیده عشقت دهن نی را پرقند و شکر کرده از چهره چون ماهت وز قد و کمرگاهت چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده خود را چو کمر کردم باشد به میان آیی< ای چشم تو سوی من از خشم نظر کرده از خشم نظر کردی دل زیر و زبر کردی تا این دل آواره از خویش سفر کرده آلبوم رقصانه شهرام ناظری غزل عاشق و کف زنان آلبوم رقصانه شهرام ناظری غزل عاشق و کف زنان آلبوم رقصانه شهرام ناظری غزل عاشق و کف زنان آلبوم رقصانه شهرام ناظری غزل عاشق و کف زنان