دانلود آلبوم عطار

اشتراک گذاری

خواننده :

وحید تاج

ترانه سرا :

عطار نیشابوری


توجه : سرویس استریم موسیقی موزیک آنلاین ویژه اندروید راه اندازی شد! همینک دانلود کنید!

خواننده وحید تاج آهنگ ساز آرش کامور نوازندگان حسین عطاپور، آرش کامور، حامد حبیب پور، درشن آنند، حسین رضایی نیا، میثم مروستی، آتنا اشتیاقی، نوید مثمر، مریم خدابخش، علیرضا دریایی، سهیل اله دادیان، عیسی شکری، شایان ریاحی، شایان شکرآبی، حسین قاسم زاده ترانه سرا عطار نیشابوری

آلبوم عطار قطعات آلبوم عطار فنا تصنیف مست مست حیرت (تکنوازی کمانچه در نهفت) تصنیف مستی آتش افشان کوتاه سخن دریغ (ارکستر و آواز اصفهان) عاشقی (تار آذری) گمشده غرق در دریا تصنیف هم نفسان خواننده وحید تاج آهنگ ساز آرش کامور نوازندگان حسین عطاپور، آرش کامور، حامد حبیب پور، درشن آنند، حسین رضایی نیا، میثم مروستی، آتنا اشتیاقی، نوید مثمر، مریم خدابخش، علیرضا دریایی، سهیل اله دادیان، عیسی شکری، شایان ریاحی، شایان شکرآبی، حسین قاسم زاده ترانه سرا عطار نیشابوری آلبوم عطار قطعات آلبوم عطار فنا تصنیف مست مست حیرت (تکنوازی کمانچه در نهفت) تصنیف مستی آتش افشان کوتاه سخن دریغ (ارکستر و آواز اصفهان) عاشقی (تار آذری) گمشده غرق در دریا تصنیف هم نفسان آلبوم عطار قطعات آلبوم عطار فنا تصنیف مست مست حیرت (تکنوازی کمانچه در نهفت) تصنیف مستی آتش افشان کوتاه سخن دریغ (ارکستر و آواز اصفهان) عاشقی (تار آذری) گمشده غرق در دریا تصنیف هم نفسان آلبوم عطار قطعات آلبوم عطار فنا تصنیف مست مست حیرت (تکنوازی کمانچه در نهفت) تصنیف مستی آتش افشان کوتاه سخن دریغ (ارکستر و آواز اصفهان) عاشقی (تار آذری) گمشده غرق در دریا تصنیف هم نفسان آلبوم عطار قطعات آلبوم عطار فنا تصنیف مست مست حیرت (تکنوازی کمانچه در نهفت) تصنیف مستی آتش افشان کوتاه سخن دریغ (ارکستر و آواز اصفهان) عاشقی (تار آذری) گمشده غرق در دریا تصنیف هم نفسان آلبوم عطار قطعات آلبوم عطار فنا تصنیف مست مست حیرت (تکنوازی کمانچه در نهفت) تصنیف مستی آتش افشان کوتاه سخن دریغ (ارکستر و آواز اصفهان) عاشقی (تار آذری) گمشده غرق در دریا تصنیف هم نفسان آلبوم عطار قطعات آلبوم عطار فنا تصنیف مست مست حیرت (تکنوازی کمانچه در نهفت) تصنیف مستی آتش افشان کوتاه سخن دریغ (ارکستر و آواز اصفهان) عاشقی (تار آذری) گمشده غرق در دریا تصنیف هم نفسان آلبوم عطار قطعات آلبوم عطار فنا تصنیف مست مست حیرت (تکنوازی کمانچه در نهفت) تصنیف مستی آتش افشان کوتاه سخن دریغ (ارکستر و آواز اصفهان) عاشقی (تار آذری) گمشده غرق در دریا تصنیف هم نفسان آلبوم عطار قطعات آلبوم عطار فنا تصنیف مست مست حیرت (تکنوازی کمانچه در نهفت) تصنیف مستی آتش افشان کوتاه سخن دریغ (ارکستر و آواز اصفهان) عاشقی (تار آذری) گمشده غرق در دریا تصنیف هم نفسان آلبوم عطار قطعات آلبوم عطار فنا تصنیف مست مست حیرت (تکنوازی کمانچه در نهفت) تصنیف مستی آتش افشان کوتاه سخن دریغ (ارکستر و آواز اصفهان) عاشقی (تار آذری) گمشده غرق در دریا تصنیف هم نفسان آلبوم عطار قطعات آلبوم عطار فنا تصنیف مست مست حیرت (تکنوازی کمانچه در نهفت) تصنیف مستی آتش افشان کوتاه سخن دریغ (ارکستر و آواز اصفهان) عاشقی (تار آذری) گمشده غرق در دریا تصنیف هم نفسان آلبوم عطار قطعات آلبوم عطار فنا تصنیف مست مست حیرت (تکنوازی کمانچه در نهفت) تصنیف مستی آتش افشان کوتاه سخن دریغ (ارکستر و آواز اصفهان) عاشقی (تار آذری) گمشده غرق در دریا تصنیف هم نفسان


خواننده